Om oss

Projektet utgår från Linköpings universitet och Linnécentrum HEAD för forskning om hörsel och dövhet. HEAD står för HEaring And Deafness och betecknar forskningsfältet. 

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för Handikappvetenskap (IHV) som är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro. Centret består av ett flervetenskapligt forskningsteam inom området hörselnedsättning och dövhet och en kärngrupp av seniora forskare, forskarassistenter samt nära samarbetspartners.

Inom Linnécentrum HEAD representerar kognitiv hörselvetenskap ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselskada utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer. Centralt inom fältet är modellering av det dynamiska samspelet mellan mänsklig kognition och signalbehandlingsegenskaper i olika hörselhjälpmedel.

Har du några frågor kring projektet är välkommen kontakta Linköpings universitet via e-post på följande adress:

horselscreening@kbt.info