Ta chansen att få mer kunskap kring din hörsel!

Apor5

Nu är studien stängd för den här gången!

Börjar du få svårt att höra syrsorna om sommaren? Att det blir svårt att uppfatta ljud med höga frekvenser kan vara de första tecknen på att en hörselskada håller på att utvecklas. I så fall är du inte ensam, ungefär 1,4 miljoner svenskar uppskattas ha en hörselnedsättning av sådan grad att den påverkar deras vardag. En svårighet är att tidigt nå ut till dessa personer innan hörselnedsättningen har vuxit till ett större problem.

Linköpings Universitet genomför nu ett forskningsprojekt kring internet och hörselskador. Det här projektet syftar till att undersöka om internet kan användas för att nå ut till dessa personer samt att med nya metoder samla in kunskap och samband kring hörselproblem.

Projektet kommer att undersöka sambanden mellan hörselnedsättning, kognitiv förmåga och hur väl man fungerar i olika lyssningssituationer och miljöer. På sikt kan resultaten leda till effektivare och snabbare rehabilitering av hörselproblem.